Category Archives: Yıl: 2010, Cilt: XIV Sayı: 3-4

Türk Borçlar Kanunu’nun Borç İlişkisinin Hükümleri – Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi Konularında Getirdiği Bazı Yenilik ve Değişiklikler – Prof. Dr. Cem BAYGIN

Download the PDF file .