Category Archives: Yıl: 2010, Cilt: XIV Sayı: 3-4

Türk Borçlar Kanunu’nun Borç İlişkisinin Hükümleri – Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi Konularında Getirdiği Bazı Yenilik ve Değişiklikler – Prof. Dr. Cem BAYGIN

http://hukukdergi.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2015/10/2010_IV_2.5.pdf