Editör Kurulu

Editör Kurulu

Editörler

 • Baş Editör: Prof. Dr. Ayhan DÖNER (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku, Erzincan, Türkiye)
 • Özel Hukuk Alan Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk, Erzincan, Türkiye)
 • Kamu Hukuku Alan Editörü: Dr. Öğr. Üyesi İsmail KÖKÜSARI (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku, Erzincan, Türkiye)
 • Yabancı Dil Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Melih SÖNMEZ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku, Erzincan, Türkiye)

Editör Yardımcıları

 • Dr. Öğr. Üyesi Ercan YAŞAR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Erzincan, Türkiye)
 • Arş. Gör. Ogün USTA (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku, Erzincan, Türkiye)
 • Arş. Gör. Ahmet Töresin ODLUYURT (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku, Erzincan, Türkiye)
 • Arş. Gör. Elif ÖZDEMİR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi, Erzincan, Türkiye)
 • Arş. Gör. Ensar ERCAN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku, Erzincan, Türkiye)
 • Arş. Gör. Fuat ALTUNTAŞ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Erzincan, Türkiye)
 • Arş. Gör. Maide POLAT (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk, Erzincan, Türkiye)
 • Arş. Gör. Erdoğan KESKİN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku, Erzincan, Türkiye)

 

Editors and Co-Editors

Editors

Editor in Chief: Prof. Dr. Ayhan DÖNER (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Private Law Department Editor: Assist. Prof. Dr. Ahmet NAR (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Public law Department Editor: Assist. Prof. Dr. İsmail KÖKÜSARI (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Foreign Language Editor: Assist. Prof. Dr. Melih SÖNMEZ (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Co-Editors

Assist. Prof. Dr. Ercan YAŞAR (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)
Research Assist. Ogün USTA (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)
Research Assist. Ahmet Töresin ODLUYURT (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)
Research Assist. Elif ÖZDEMİR (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)
Research Assist. Ensar ERCAN (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)
Research Assist. Fuat ALTUNTAŞ (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)
Research Assist. Maide POLAT (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)
Research Assist. Erdoğan KESKİN (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)