Editör Kurulu

Editör Kurulu

Editörler

Baş Editör

Prof. Dr. Ayhan DÖNER (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku, Erzincan, Türkiye)

 

Kamu Hukuku Alan Editörleri

Prof. Dr. Ayhan DÖNER (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku, Erzincan, Türkiye)

Doç. Dr. İsmail KÖKÜSARI (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku, Erzincan, Türkiye)

Doç. Dr. Ercan YAŞAR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Erzincan, Türkiye)

 

Özel Hukuk Alan Editörleri

Doç. Dr. Hatice Duygu ÖZER (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Erzincan, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk, Erzincan, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Nagehan OKUMUŞ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, Erzincan, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Şengül AL KILIÇ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku, Erzincan, Türkiye)

 

Yabancı Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Melih SÖNMEZ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku, Erzincan, Türkiye)


Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Maide POLAT (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk, Erzincan, Türkiye)

Arş. Gör. Fuat ALTUNTAŞ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Erzincan, Türkiye)

Arş. Gör. Erdoğan KESKİN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku, Erzincan, Türkiye)

Arş. Gör. Ahmet Töresin ODLUYURT (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku, Erzincan, Türkiye)

Arş. Gör. Ensar ERCAN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku, Erzincan, Türkiye)

Arş. Gör. Elif ÖZDEMİR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi, Erzincan, Türkiye)

 

Editors and Co-Editors

Editors

Editor in Chief

Prof. Dr. Ayhan DÖNER (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

 

Public Law Department Editor

Prof. Dr. Ayhan DÖNER (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. İsmail KÖKÜSARI (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Ercan YAŞAR (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

 

Private Law Department Editor

Assoc. Prof. Dr. Hatice Duygu ÖZER (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Ahmet NAR (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Nagehan OKUMUŞ (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Şengül AL KILIÇ (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

 

Foreign Language Editor

Assist. Prof. Dr. Melih SÖNMEZ (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

 

Co-Editors

Research Assist. Maide POLAT (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Research Assist. Fuat ALTUNTAŞ (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Research Assist. Erdoğan KESKİN (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Research Assist. Ahmet Töresin ODLUYURT (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Research Assist. Ensar ERCAN (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Research Assist. Elif ÖZDEMİR (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)