Ücret Politikası

Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Derginin tüm giderleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından karşılanır. Dergide makale ve diğer çalışmaların yayını ve süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen çalışmalar için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

All expenses of the journal are covered by Erzincan Binali Yıldırım University. The publication of articles and other studies in the journal and the execution of the processes are not subject to a fee. No processing fee or submission fee is charged for studies submitted to the journal or accepted for publication.