Ücret Politikası

Derginin tüm giderleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından karşılanır. Dergide makale ve diğer çalışmaların yayını ve süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen çalışmalar için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.


All expenses of the journal are covered by the Erzincan Binali Yıldırım University. The publication process of articles and other works in the journal is free of charge. No processing fee or submission fee is charged for works submitted to the journal or accepted for publication.