Amaç ve Kapsam

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (EBYÜ-HFD), hukuk alanında ve hukukla bağlantılı diğer bilim alanlarında, özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaların yayımlanması suretiyle ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin (EBYÜ-HFD) içeriği, akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen, hukuk ve hukukla bağlantılı disiplinler arası nitelikteki makale, karar incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi ve çeviri türündeki özgün bilimsel çalışmalardır.


Erzincan Law Review (ErLR) aims to contribute to the national and international literature by publishing original and qualified scientific works in the field of law and the other scientific fields, which are related to the law.

Erzincan Law Review (ErLR) consists of original scientific studies, such as law and law-related interdisciplinary articles, decision reviews, legislative evaluations, book reviews and translations, which are submitted by academics, researchers and practitioners.