Editör Kurulu

Editörler

 • Prof. Dr. Ayhan DÖNER (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi İsmail KÖKÜSARI (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye)

Editör Yardımcıları

 • Dr. Öğr. Üyesi Ercan YAŞAR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye)
 • Arş. Gör. Ogün USTA (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, Erzincan, Türkiye)
 • Arş. Gör. Ahmet Töresin ODLUYURT (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, Erzincan, Türkiye)
 • Arş. Gör. Elif ÖZDEMİR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, Erzincan, Türkiye)
 • Arş. Gör. Ensar ERCAN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, Erzincan, Türkiye)

Yayın Kurulu

 • Prof. Dr. Ayhan DÖNER (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye)
 • Prof. Dr. Cem BAYGIN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye)
 • Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Tokat, Türkiye)
 • Prof. Dr. Şafak NARBAY (Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Sakarya, Türkiye)
 • Doç. Dr. Zülküf AYRANGÖL (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDEMİR, (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye)

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Nihat BULUT (İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye)
 • Prof. Dr. Murat DOĞAN (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Kayseri, Türkiye)
 • Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye)
 • Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye)
 • Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye)
 • Prof. Dr. Fatih UŞAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye)
 • Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye)
 • Prof. Dr. Melikşah YASİN (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye)
 • Prof. Dr. Vahit DOĞAN (İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye)