Telif Hakkı Politikası

Telif Hakkı Politikası ve Formu

Yazarlar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde (EBYÜ-HFD) yayınlanan fikri eserlerini, Creative Commons GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayınlamasına izin verirler. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Telif hakkı formunu indirmek için tıklayınız.


Copyright Notice

Authors agree that Erzincan Law Review (ErLR) will publish the content under Creative Commons GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) license. This license entitles all parties to copy, share and redistribute all the articles, data sets, figures and supplementary files published in this journal in data mining, search engines, web sites, blogs and other digital platforms under the condition of providing references. Open access is an approach that eases the interdisciplinary communication and encourages cooperation among different disciplines. Erzincan Law Review, therefore, contributes to its own field by providing more access to its articles and a more transparent review process.