Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

  • Prof. Dr. Ayhan DÖNER (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku, Erzincan, Türkiye)
  • Prof. Dr. Cem BAYGIN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk, Erzincan, Türkiye)
  • Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Tokat, Türkiye)
  • Prof. Dr. Şafak NARBAY (Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku, Sakarya, Türkiye)
  • Doç. Dr. Zülküf AYRANGÖL (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk, Erzincan, Türkiye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDEMİR, (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Erzincan, Türkiye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Ercan SARICAOĞLU, (Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vergi Hukuku, Trabzon, Türkiye)

 

Editorial Board

Prof. Dr. Ayhan DÖNER (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Prof. Dr. Cem BAYGIN (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY (Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Law, Tokat, Turkey)

Prof. Dr. Şafak NARBAY (Sakarya University, Faculty of Law, Sakarya, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Zülküf AYRANGÖL (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Fatih AYDEMİR, (Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Ercan SARICAOĞLU, (Trabzon University, Faculty of Law, Trabzon, Turkey)