Yayın Kurulu

Yayın Kurulu⁎⁎⁎ / Editorial Board⁎⁎⁎⁎


Prof. Dr. Ayhan DÖNER (adoner@erzincan.edu.tr)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Erzincan, Türkiye

Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey


Prof. Dr. Cem BAYGIN (cbaygin@erzincan.edu.tr)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Erzincan, Türkiye

Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey


Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY (ibrahim.ozbay@gop.edu.tr)

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Tokat, Türkiye

Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Law, Tokat, Turkey


Prof. Dr. Şafak NARBAY (safaknarbay@sakarya.edu.tr)

Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Sakarya, Türkiye

Sakarya University, Faculty of Law, Sakarya, Turkey


Doç. Dr. Zülküf AYRANGÖL (zayrangol@erzincan.edu.tr)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Erzincan, Türkiye

Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey


Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDEMİR (fatih.aydemir@erzincan.edu.tr)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Erzincan, Türkiye

Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Law, Erzincan, Turkey


⁎⁎⁎ Yayın Kurulunda yer alan akademisyenler akademik unvan ve alfabetik sıraya göre gösterilmektedir.

⁎⁎⁎⁎ The academics in the Editorial Board are listed according to their academic titles and alphabetical order.