Yayın Kurulu

Prof. Dr. Cem BAYGIN

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye

E-posta: cembaygin@yahoo.de

 

Prof. Dr. Sururi AKTAŞ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye

E-posta: saktas@erzincan.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Duygu ÖZER

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye

E-posta: hdozer@erzincan.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KÖKÜSARI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye

E-posta: ikokusari@erzincan.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye

E-posta: ahanar@gmail.com

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDEMİR

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzincan, Türkiye

E-posta: fatih.aydemir@erzincan.edu.tr

 

Arş. Gör. Ogün USTA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, Erzincan, Türkiye

E-posta: ogun.usta@erzincan.edu.tr

 

Arş. Gör. Ahmet Töresin ODLUYURT

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, Erzincan, Türkiye

E-posta: ahmetodluyurt@gmail.com