Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nihat BULUT

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye

E-posta: nihat.bulut@medipol.edu.tr

 

Prof. Dr. Murat DOĞAN

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Kayseri, Türkiye

E-posta: murat.dogan@erciyes.edu.tr

 

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Kırıkkale, Türkiye

E-posta: caglayanhukuk@yahoo.com

 

Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

E-posta: ihsan.erdogan@hbv.edu.tr

 

Prof. Dr. Celal GÖLE

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

E-posta: celal.gole@atilim.edu.tr

 

Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye

E-posta: akendigelen@istanbul.edu.tr

 

Prof. Dr. Fatih UŞAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

E-posta: fusan@ybu.edu.tr

 

Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

E-posta: ilhan.uzulmez@hbv.edu.tr

 

Prof. Dr. Melikşah YASİN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye

E-posta: meliksah.yasinistanbul.edu.tr