Danışma Kurulu

Danışma Kurulu / Advisory Board⁎⁎


Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN (akendigelen@istanbul.edu.tr)

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Istanbul University, Faculty of Law, Istanbul, Turkey


Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (acbudak@ticaret.edu.tr)

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Istanbul Commerce University, Faculty of Law, Istanbul, Turkey


Prof. Dr. Ayhan CEYLAN (aceylan@ticaret.edu.tr)

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Istanbul Commerce University, Faculty of Law, Istanbul, Turkey


Prof. Dr. Fatih UŞAN (fusan@ybu.edu.tr)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara, Türkiye

Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law, Ankara, Turkey


Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ (ilhan.uzulmez@hbv.edu.tr)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara, Türkiye

Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Law, Ankara, Turkey


Prof. Dr. Melikşah YASİN (meliksah.yasinistanbul.edu.tr)

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Istanbul University, Faculty of Law, Istanbul, Turkey


Prof. Dr. Murat DOĞAN (murat.dogan@erciyes.edu.tr)

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Erciyes University, Faculty of Law, Kayseri, Turkey


Prof. Dr. Nihat BULUT (nihat.bulut@medipol.edu.tr)

İstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Istanbul Medipol University, Faculty of Law, Istanbul, Turkey


Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN (ramazan.caglayan@hbv.edu.tr)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara, Türkiye

Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Law, Ankara, Turkey


Prof. Dr. Vahit DOĞAN (vahitdogan@aydin.edu.tr)

İstanbul Aydın Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Istanbul Aydın University, Faculty of Law, Istanbul, Turkey


     Danışma Kurulunda yer alan akademisyenler alfabetik sırayla gösterilmektedir.

⁎⁎    The academics in the Advisory Board are listed in alphabetical order.