Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

  • Prof. Dr. Nihat BULUT (İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku, İstanbul, Türkiye)
  • Prof. Dr. Murat DOĞAN (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk, Kayseri, Türkiye)
  • Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku, Ankara, Türkiye)
  • Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, İstanbul, Türkiye)
  • Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku, İstanbul, Türkiye)
  • Prof. Dr. Fatih UŞAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara, Türkiye)
  • Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Türkiye)
  • Prof. Dr. Melikşah YASİN (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku, İstanbul, Türkiye)
  • Prof. Dr. Vahit DOĞAN (İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, Türkiye)
  • Prof. Dr. Ayhan CEYLAN (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi, İstanbul, Türkiye)

 

Advisory Board

Prof. Dr. Nihat BULUT (İstanbul Medipol University, Faculty of Law, Istanbul, Turkey)

Prof. Dr. Murat DOĞAN (Erciyes University, Faculty of Law, Kayseri, Turkey)

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN (Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Law, Ankara, Turkey)

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (İstanbul Ticaret University, Faculty of Law, Istanbul, Turkey)

Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN (İstanbul University, Faculty of Law, Istanbul, Turkey)

Prof. Dr. Fatih UŞAN (Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law, Ankara, Turkey)

Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ (Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Law, Ankara, Turkey)

Prof. Dr. Ayhan CEYLAN (İstanbul Ticaret University, Faculty of Law, Istanbul, Turkey)

Prof. Dr. Melikşah YASİN (İstanbul University, Faculty of Law, Istanbul, Turkey)

Prof. Dr. Vahit DOĞAN (İstanbul Aydın University, Faculty of Law, Istanbul, Turkey)